Bestyrelsen

Hjem > Om fonden > Bestyrelsen

Del denne artikel

Margit Andersen & Kjeld Andersen
Stiftere af fonden
Stiftere af ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” i 2019. Bestyrelsesmedlemmer i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Margit Andersen: uddannet korrespondent og arbejdede bl.a. en årrække inden for Unicef – FN’s børneorganisation – og på det daværende EF-hovedkvarter i Bruxelles. Kjeld Andersen: uddannet landbrugskonsulent og har bl.a. arbejdet på Landboorganisationernes faglige landscenter i Århus. I 1979 grundlagde parret Sol og Strand Feriehusudlejning A/S, som i dag er en af Danmarks største feriehusudlejningsbureauer.
Jens Stadum
Bestyrelsesformand Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Formand for ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” siden fondens stiftelse i 2019. Advokat i advokatfirmaet HjulmandKaptain med møderet for Højesteret. Beskæftiger sig primært med erhvervsrådgivning. Jens Stadum er endvidere formand for bestyrelsen i Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Herudover medlem af flere selskabers og fondes bestyrelser. Tidligere ansat ved Danmarks Domstole og konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret, Viborg.
Per Dam
Adm. direktør Sol og Strand Feriehusudlejning A/S
Bestyrelsesmedlem i ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” siden fondens stiftelse i 2019. Direktør for Sol og Strand Feriehusudlejning siden maj 2019. Forinden direktør i Fårup Sommerland og har endvidere varetaget direktørposter for en række selskaber indenfor underholdningsbranchen, herunder bl.a. Sandrew Metronome, MBO Group samt CMC. Har stor såvel dansk som international erfaring og netværk. Medlem af bestyrelsen: Dansk Kyst- og Naturturisme, Partnerskab for Vestkystturisme og Sol og Strand Feriehusudlejning A/S. Herudover medlem af Dansk Erhvervs udvalg for turisme. Uddannet cand. merc fra Handelshøjskolen i Århus og bestyrelsesleder fra Board Governance.
Sisse Fisker
Direktør, SMILfonden
Bestyrelsesmedlem i ”Fonden Sol og Strand ved Margit og Kjeld” siden fondens stiftelse i 2019. Forfatter, foredragsholder, stifter og direktør i SMILfonden som arbejder for at skabe stærke fællesskaber og øge livskvaliteten i familier med alvorligt syge børn og unge. Sisse Fisker etablerede SMILfonden i 2014 – forinden arbejdede hun blandt andet som studievært på DR. Student fra Hjørring Gymnasium i 1995 – uddannet akademiøkonom i kommunikation i 2000.

Del denne artikel